🔹با حضور استاندار خراسان جنوبی، دو تفاهم نامه “فروسیلیس” و “هلدینگ معدنی خاوران” مبادله شد.
مبادله این دو تفاهم نامه در ستاد توسعه خاوران انجام شد.
🔹کارخانه فروسیلیس با اعتبار ۵۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۲۲۰ نفر در مدت زمان ۲ سال به بهره برداری خواهد رسید که عملیات اجرایی آن از خرداد ماه سال جاری آغاز می شود.
🔹پروژه هلدینگ معدنی خاوران نیز در قالب راه اندازی معادن نیمه فعال در دو دوره کوتاه مدت ۳۰ ماهه و بلند مدت ۶۰ ماهه، ۲۲۹ معدن استان را به چرخه فعالیت کامل برمی گرداند ، به نوعی که در دوره اول ۶۰۰ میلیارد تومان و در دوره دوم هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری می‌شود و برای ۵ هزار نفر نیز اشتغالزایی به همراه دارد.