محمد شفیعی فرماندار شهرستان خوسف با بیان اینکه با پیگیری های استاندار محترم وقول ایشان درجمع مردم این روستا وبازدید اخیر و ارسال طرح ارتقای روستای ماژان به وزارت کشور مجوز ارتقای آن دریافت شده است واین قول استاندار محترم از سفر به شهرستان به مانند مابقی مصوبات محقق شد که سالهامردم چشم انتظار ارتقا وشهرشدن ماژان بودند.

فرماندار خوسف ضمن تبریک به مردم این بخش و شهرستان دراین روز مبارک ادامه داد: یکی از ضرورت ها و مطالباتی که در بخش از شهرستان وجود داشت، مطالبات و آرزوی دیرینه مردم روستای ماژان برای ارتقاء به شهر بود و وزیر محترم کشور، شهر شدن روستای ماژان را ابلاغ کرد.

شفیعی با اشاره به ارتقای این روستا با پیگیری ها مجدانه استاندار محترم اتفاق افتاده است که بر خود لازم میدانم به نمایندگی از اهالی این بخش تشکر ویژه ای از ایشان داشته باشم.

شفیعی خاطر نشان ساخت: بخش جلگه ماژان به عنوان یکی از بزرگترین بخش های استان خراسان جنوبی با ظرفیت های بسیار زیاد در بخش کشاورزی و گردشگری و معادن مطرح بوده است که با این ارتقا تحولی در سطح بخش رخ خواهد داد.