مانور طرح کامل اضطراری فرودگاه  بین المللی شهید کاوه بیرجند  روز یکشنبه با سناریوی سانحه هواپیما و ایجاد آتش سوزی برگزار شد.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی در حاشیه گفت: تمرین مانور طرح کامل اضطراری فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند امروز با مشارکت دستگاه‌های امدادی استان برگزار شد و نوع حالت اضطراری و حادثه فرضی این تمرین خروج هواپیما از باند پروازی پس از فرود بود.

عظیم طهماسبی افزود: در این مانور هر یک از دستگاه‌های امدادی، آتش نشانی، ایمنی و امنیتی نقش تعیین شده خود را در طرح اضطراری به خوبی اجرا کردند.

وی با اشاره به اهمیت اجرای تمرین طرح اضطراری گفت: در این مانور سه اصل فرماندهی، ارتباطات و هماهنگی مدنظر بوده که با اصول ذکر شده توانایی هر کدام از واحدها مشخص شده است.

مانور طرح اضطراری در فرودگاه بیرجند برگزار شد

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی اظهار کرد: این تمرین براساس سناریوی طراحی شده شامل آتش سوزی موتور هواپیمای مسافری و خروج از باند، با هدف ارزیابی و افزایش توان عملیاتی واحدها، یگان‌ها و سازمان‌ها در زمان بروز سوانح هوایی، نحوه مدیریت بحران در شرایط اضطراری، آشنایی نهادهای ذیربط با مناطق عملیات پروازی، نحوه دسترسی به این مناطق و شناسایی نقاط قوت و ضعف هنگام بروز سوانح و حوادث احتمالی برگزار شد.

مانور طرح اضطراری در فرودگاه بیرجند برگزار شد

وی عنوان کرد: هدف از انجام این تمرین ارزیابی توانایی‌ها و تمرین وظایف تمامی دستگاه‌های ذیربط هنگام بحران، آمادگی و چگونگی مدیریت بحران در وضعیت‌های مختلف اضطراری، آشنایی مدیریت و کارکنان فرودگاه با سایر دستگاه‌های درگیر در شرایط اضطراری و خدمات دیگر، فراهم بودن تجهیزات اضطراری و وسایل ارتباطی، رفع نواقص احتمالی و افزایش توان عملیاتی هنگام بروز سوانح است.

طهماسبی گفت: تمامی مراحل تمرین توسط ارزیابان شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان هواپیمایی کشوری با استفاده از چک لیست‌های بین المللی و ملی بررسی و نقاط قوت و ضعف تمرین ارزیابی می‌شود.

استان خراسان جنوبی در ۲ شهر بیرجند و طبس فرودگاه فعال دارد.