مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی: بر اساس تحقیق پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۹۸ مالچ باعث از بین رفتن پوشش گیاهی و آسیب به گونه های حیوانی نمی‌شود.

 نصرآبادی ا با اشاره به اینکه این مالچ ها تأییدیه مالچ پاشی در خراسان جنوبی اثرات زیست محیطی به دنبال نداردزیست‌محیطی دارندگفت:مالچ پاشی امسال در ۵۰۰ هکتار از عرصه های بیابانی شهرستان طبس در محدوده مسجد شکر اجرا می شود.

وی افزود: قرار است پس از مالچ پاشی ۲۰۰ اصله نهال دراین منطقه کاشته شود.

 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی با بیان اینکه طبس از نظر مساحت با ۵ میلیون هکتار، بزرگ‌ترین شهرستان کشور است گفت: ۲۶۱ هزار و ۶۶۹ هکتار از این شهرستان کانون‌های فرسایش بادی است که  ۱۸۰ هزار هکتار تپه‌های ماسه‌ای این منطقه از مرز سمنان در حلوان طبس تا مسجد شکر وجود دارد که بر راه‌آهن طبس یزد مشرف است.

 

نصرآبادی افزود: عمده دلیل ماچ پاشی این منطقه  حفاظت از جاده و راه‌آهن است زیرا فرسایش بادی و شن های روان زیرساخت‌های راه‌آهن و تصادفات جاده‌ای را به دنبال دارد.

 

وی گفت: دمای ۵۰ درجه ، بارندگی کم و پوشش گیاهی بسیار اندک ، شرایط را در محدوده مسجد شکر خاص کرده است و ایجاد پوشش گیاهی بدون محافظت تپه‌ها غیرممکن است.

 

نصرآبادی با بیان اینکه نهال‌کاری و بذرکاری در این منطقه در سالهای دور با عدم موفقیت مواجه بوده‌است افزود: ابتدا باید بر تپه‌های ماسه‌ای  تثبیت انجام تا فرصت برای استقرار گیاه فراهم شود.

 

وی گفت: تاج پوشش گیاه ، جلوی سرعت باد را می‌گیرد و کاهش فرسایش بادی را به‌دنبال دارد و ریشه‌ها خاک را نگه می‌دارد.

 

نصرآبادی گفت: این مالچ ها نسبت به آب نفوذپذیر است و مانع عبور آب نمی‌شود و در اثر گرما خودش را ترمیم می‌کند و باعث می‌شود رطوبت خاک خارج نشود.