#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

ماسک زدن به تنهایی برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس کافی نیست باید تمام پروتکل بهداشتی رعایت شود