#انتخابات_۱۴۰۰
#مردم_میدان
#انتخابات_درست_کار_درست

همسر و پسر شهید نجفی با عکس عزیزشان در انتخابات شرکت کردند