فرمانده انتظامی بیرجند گفت: مأموران انتظامی  شهرستان بیرجند ۱۰ فقره سرقت را کشف کردند.  

سرهنگ کارگر فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند گفت: با وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان بیرجند، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران کلانتری ۱۳ شهرستان بیرجند با انجام  اقدامات اطلاعاتی  و تحقیقات گسترده پلیسی، یک سارق را در این خصوص شناسایی و تحت تعقیب قرار دادند و پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

سرهنگ کارگر اظهار کرد: متهم ابتدا در اظهارات خود منکر هرگونه جرم و اتهامی شد، اما با روبه رو شدن با شواهد موجود و ارائه مستندات به ناچار لب به اعتراف گشوده و به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با اعلام اینکه متهم دستگیر شده به همراه پرونده به مراجع قضائی معرفی شد تصریح کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک موضوع را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور