چندی پیش اداره کل فرودگاه های خراسان جنوبی در صفحه رسمی اش اعلام کرد که از سوم دی ماه پرواز یکشنبه های شرکت ایرتور به فرودگاه بیرجند اضافه میشود . اکنون نه تنها این وعده پوج از آب درآمد بلکه ، کلیه پروازهای فرودگاه بیرجند در روزهای دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه (۴ تا ۷ دی) لغو شده است و جمعه های این فرودگاه ، همچنان بدون پرواز است. سرگردانی گروه های مختلف مردم ، اعم از سرمایه گذاران ، دانشگاهیان ، پزشکان ، صنعتگران ، بیماران و حتی مدیران استان ، برای سفر به پایتخت از مبدا فرودگاه بیرجند ، تنها نتیجه وعده های پوچ برای افزایش پروازها و دستاورد روزمرگی و افسردگی در مدیریت آن است.

پروازهای ذیل در هفته جاری لغو شده است :
پروازهای مسیر تهران-بیرجند و بیرجند- تهران در روز دوشنبه ۴ دی (شرکت اروان) ، روز سه شنبه ۵ دی (شرکت ماهان) ، روز چهارشنبه ۶ دی (شرکت ایران ایر و شرکت پارس ایر) ، روز پنجشنبه ۷ دی (شرکت اروان و شرکت پارس ایر)
پروازهای مسیر مشهدبه بیرجند و بیرجند به مشهد روز چهارشنبه ۶ دی (شرکت ایران ایر)

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور