کاهش بی سابقه پروازهای فرودگاه بیرجند در روزهای اخیر نگران کننده است. لغو مکرر و متعدد پروزاهای پارس ایر موجب شده تا بلیت بیرجند به تهران و بالعکس نایاب شود و تا ۳ هفته آینده بلیت پیدا نمیشود!
جناب آقای استاندار ، آیا مدیرکل فرودگاه های استان ، توانایی رفع این چالش و حل مشکل جدی پروزاها را دارد ؟ آیا نتیجه ۳ سال مدیریت ایشان از دولت قبل تا به امروز ، کاهش پروزاهای فرودگاه بیرجند است ؟
آیا وظیفه نماینده شرکت پارس ایر در استان ، صرفا فروش بلیت ، در فرودگاه است ؟! عملکرد ایشان جز نارضایتی عمومی چه دستاوردی داشته است ؟ چرا مردم باید قربانی منافع مالی یک شخص خاص بشوند ؟ چرا مردم شریف استان باید تقاص ضعف مدیریت پروزاهای استان را پس بدهند ؟
با وضع موجود ، هم استانی های مقیم تهران و سایر شهرها چطور برای شرکت در مراسم تاسوعا و عاشورای حسینی ، به استان سفر کنند ؟!

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور