با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی و اعضای این کارگروه، دومین نشست استانی شورای پاسداشت زبان و ادب فارسی پیرامون هماهنگی در راستای انجام اقدامات پیشگیرانه در خصوص پاسداشت زبان فارسی برگزار گردید.
وبی، علی فرخنده با تاکید بر پاسداشت زبان فارسی گفت: زبان به نوعی هویت فرهنگی و نمایانگر اصالت ادبیات ایرانی است که از جمله دغدغه های مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگی نیز می باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با تاکید بر لزوم رعایت چهارچوب اسلامی-ایرانی در تبلیغات تجاری و المان های شهری، افزود: مطابق قانون می بایستی ادارات مختلف از جمله پلیس اماکن ، شهرداری ها ، اتاق اصناف و… کمک کنند تا بتوانیم تبلیغات شهری و..‌. را تا جایی پیش ببریم که استفاده از واژه های بیگانه به حداقل برسد و شاهد تصاویر و واژگان زیبا و متناسب با فرهنگ اسلامی-ایرانی در تبلیغات شهری و سردرب مغازه ها و همچنین المان های شهری باشیم.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور