#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

جلسه اصحاب رسانه و استاندار که به همت مدیر جوان و انقلابی ارشاداسلامی صورت گرفت نشان از قدمی مثبت برای حل مسایل و مشکلات اهالی رسانه و فرهنگ در استان دارد . بالاخره گویی بعد از مدت ها حرف های اهالی رسانه با پیگیری مدیری جوان شنیده خواهد و حل مشکلات در حد توان جنبه اجرایی خواهد گرفت . سالهاست که از پشت تریبون های ازاد مدیران با استانداران در استان قول های بدون عمل شنیده می شد . که در مهمترین عامل این قصه عدم ارتباط مدیران مجموعه ارشاد با مدیران بالادستی بوده است و لی اکنون با حضور مدیر کل جوان ،جهادی وخوشفکردیگر گویا شاهد این موراد در استان نخواهیم بود . مدیر ارشاد نشان داد در عمل به صورت کامل حمایت می کند از جامعه هدف و این نوید روزهای خوب را می دهد جا دارد این روزها بخصوص اصحاب رسانه استان بدلیل تاثیر گذاری خود از این مدیر جوان حمایت کنند تا بتواند برنامه های حمایتی خود را برای اصحاب رسانه،فرهنگ و هنر اجرایی کند و تمام مدیران استان را پای کار بیارود تا شاید بعد از سالها قسمتی از مشکلات این حوزه حل و فصل گردد

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری