🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی بر لزوم توجه به اصل خودمراقبتی در مقابل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان تأکید نمود.
خوش خبر با تأکید بر این موضوع در جلسه پنجمین ستاد استانی کنترل بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان گفت: در برخورد با این بیماری و صرفاً به جهت پیشگیری از ابتلای به آن، خود کنترلی و خود مراقبتی توسط مرغداران حایز اهمیت است.
🔹وی ادامه داد: مراقبت و آگاهی بخشی همه جانبه دستگاه های ذیربط برای مواجهه با خطرات احتمالی بیماری آنفلوانزا بخصوص در مناطق اطراف زیستگاه های پرندگان وحشی بسیار ضرورت دارد.
🔹معاون استاندار خواستار هوشیاری بیش از پیش مأموران مستقر در پاسگاه های ایست بازرسی و اداره کل پایانه ها و حمل و نقل جاده ای در کنترل محموله های مرغ زنده شد.
🔹خوش خبر تأکید کرد: پایگاه های دیده وری آنفلوانزا در دانشگاه علوم پزشکی با اداره کل دامپزشکی باید ارتباط مؤثری داشته باشند.
اصغرزاده مدیرکل دامپزشکی استان نیز در این جلسه متذکر شد: جلسه ستاد استانی با هدف بررسی آخرین وضعیت آنفلوانزای فوق حاد در کشور، بروز کانون های جدید این بیماری در تعدادی از کشورهای آسیای میانه و اروپا در فصل مهاجرت پرندگان و ارزیابی خطرات بالقوه این کانون ها برای تهدید جمعیت طیور صنعتی کشور برگزار می شود.
🔹شایان ذکر است: در پنجمین ستاد استانی کنترل آنفلوانزای فوق حاد پرندگان که به ریاست معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و با حضور اعضای کلیدی این ستاد برگزار شد، پس از تشریح وضعیت آنفلوانزای انسانی در استان و واکسیناسیون جمعیت انسانی در معرض خطر، روش های مختلف انتشار بیماری و عوامل خطر موجود برای جمعیت طیور استان از قبیل زیستگاه های طبیعی محل استراحت پرندگان مهاجر، حمل بدون مجوز طیور زنده، میزان آگاهی مرغداران و وضعیت سن و بیمه طیور تخمگذار و همچنین وضعیت پرورش غیر مجاز سایر ماکیان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.