دمای هوا از هفته آینده در خراسان جنوبی کاهش می یابد؛ کشاورزان تمهیدات لازم را بیاندیشند.

 ؛کارشناس هواشناسی گفت:مطابق با نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا روز لزوم تمهیدات کشاورزان برای سرمای هفته آیندهپنجشنبه هفته جاری شرایط جوی نسبتاً پایدار و یکنواخت خواهد بود.

لطفی افزود:در این مدت روند تغییرات دما به‌طور نسبی افزایشی است، اما با نفوذ سامانه پرفشار جوی از پایان هفته کاهش تدریجی دمای هوا آغاز می شود و تا هفته آینده ادامه خواهد یافت به‌طوری‌که کمینه‌ی دمای هوا در مناطق سردسیر (سربیشه، قاین ، زیرکوه و درمیان) صفر درجه سلسیوس و کمتر از آن قابل‌پیش‌بینی است.

وی گفت:توصیه می‌شود فعالان بخش کشاورزی تمهیدات لازم را برای کاهش خسارت ناشی از سرما و یخ‌بندان در نظر داشته باشند.

کارشناس هواشناسی گفت:در شبانه روز گذشته سربیشه با ۳ درجه سردترین و دهسلم با ۳۵درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بودند.

لطفی افزود:تغییرات دما در بیرجند هم بین ۶ و ۳۱ درجه سلسیوس ثبت شد