#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:همه باید برای تحقق جهاد تبیینی همه جانبه تلاش کنیم.

 آیت الله عبادی در دیدار مسئولان و اعضای کمیته رسانه و فضای مجازی قرارگاه جهادتبیین، شروع به کار این جهاد معرفتی را در استان مایه امیدواری دانست و گفت: از همه‌ی مردم نمی‌توان انتظار داشت که مسائل را به صورت ریشه‌ای تحلیل کنند و این وظیفه خواص است که این آگاهی را به مردم بدهند.

وی با بیان اینکه افکار عمومی را باید تقویت کرد تا مردم هنجارشکن را از صحنه خارج کنند، از اعضای این کارگروه خواست با توجه به شرایط مناسب ایجاد شده به جهاد تبیین شتاب بیشتری دهند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی افزود: در این عرصه بهره گیری از ابزار هنر، می‌تواند تاثیرگذارتر باشد.

فعالیت کارگروه قرارگاه جهادتبیین با موضوع حجاب در سه حوزه رصد، تولید محتوا و نشر در حال پیگیری است که مسئولان هر کارگروه گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه دادند.