لحظه‌های جاودانه روز های دفاع مقدس عکاس محمدحسین خوش نواز – مرداد ۱۳۶۵