#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

با پیگیری های سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، یک دستگاه سی تی اسکن ۱۶ اسلایس به ارزش ۶۰ میلیارد ریال به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تحویل داده شد.
سرپرست دانشگاه با تبریک هفته دولت در این خصوص گفت: خداوند را شاکریم که در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر رفع محرومیت از مناطق محروم کشور، قولی که دانشگاه برای تهیه دستگاه سی تی اسکن بشرویه داده بود، به ثمر نشست و این دستگاه با پیگیری های خوب مجموعه دانشگاه علوم پزشکی و حمایت های استاندار خراسان جنوبی و نماینده محترم تحویل گرفته شد.
دکتر سید محمد موسوی میرزائی با اعلام اینکه دستگاه تا یک هفته دیگر به بیمارستان بشرویه تحویل داده خواهد شد افزود: قیمت این دستگاه، ۶۰ میلیارد ریال است و اختصاص این دستگاه به بیمارستان خواهد توانست از مراجعه مردم این شهرستان به شهرهای همجوار جلوگیری کند و رضایتمندی مردم این دیار را به دنبال داشته باشد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور