مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: در نحوه اجرای قوانین اقتصادی باید شرایط استان ها و شرایط روز را مدنظر قرار دهیم.

 مرتضی ذاکریان در شورای استاندارد استان اظهارکرد: سازمان استاندارد یک دستگاه حاکمیتی است و به طور طبیعی در فعالیت‌های خود باید رویکرد حاکمیتی داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی بیان کرد: رویکرد حاکمیتی به این معنا است که جوانب تصمیم خود را در حوزه اجتماعی بسنجیم به ویژه اینکه در زمینه اقتصادی شاهد التهاب بازار هستیم.

ذاکریان با تأکید بر اینکه در رویکرد حاکمیتی باید تأثیر تصمیم خود را بر شاخص های اقتصادی به ویژه در استان هایی چون خراسان جنوبی نیز بسنجیم، یادآور شد: در کلان کشور به واسطه همین نگاه حاکمیتی برای حذف قوانین مزاحم، سامانه مجوزها (mojavez.ir)راه اندازی شد.

وی ادامه داد: می خواهیم قوانین مزاحم را حذف کنیم تا برای حضور مردم در اقتصاد تسهیل گری کرده باشیم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه در نحوه اجرای قوانین این بخش با مشکلاتی رو به رو هستیم، گفت: در نحوه اجرای قوانین اقتصادی باید شرایط استان ها و شرایط روز را مدنظر قرار دهیم.

ذاکریان اظهار کرد: بعد دیگر نگاه حاکمیتی در سالی که مزین به شعار رشد تولید می باشد این است که از اقداماتی که به نحوی مخل تحقق شعار سال است اجتناب کرده و حمایت از کلیه فعالان اقتصادی و تولیدی اولویت دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور