مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی طی پیامی ۱۴ تیرماه ، روز قلم را به اهالی فکر و اندیشه تبریک گفت.

در متن پیام ناصر نبی زاده آمده است:

قلم ابزاری تاثیرگذار است که به دلیل جایگاه بسیار ارزشمندش، خداوند در کتاب آسمانی خود به آن قسم یاد کرده تا تعهد الهی و انسانی قلم را با آیه “ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ “به نویسنده یادآور شود.  

قلم سمبل تفکر و آگاهی، حافظ و تداوم بخشیدن به تمدن های بشری، حامل و ناقل افکار و اندیشه، پل ارتباط گذشته با حال و آینده، ترویج و گسترش ادیان و مذاهب و انتقال دهنده پیام های الهی است. این وسیله مهم در زندگی انسان علاوه بر به تصویر کشیدن زندگی انسان، به عنوان منبع و خاستگاه هنر نیز محسوب می شود.

حضرت امام علی (ع) می‏‌فرماید: “اندیشه‏‌های دانشمندان، به بلندای قدرت قلم‏هاشان است” و بی‌شک تاثیر قلم از هر چیزی فراتر است که تاریخ بشریت گواه ماندگاری آن است.

قلم زبان خداست، امانت آدم است و ودیعه عشق و اهالی قلم رسولان سعادت بشر. قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان‌ها و بیان کننده تفکر، اندیشه و شخصیت صاحبان آن است.

اینجانب روز چهاردهم تیرماه، روزی برای یادآوری حرمت، منزلت و قداست قلم و اصحاب قلم را به تمامی نویسندگان و فعالان عرصه فرهنگ و اندیشه خراسان جنوبی تبریک عرض نموده و امید دارم همواره قلم های این عزیزان در راستای آبادانی و سربلندی ایران و در راه خدمت به خلق و تعالی فرهنگ و اندیشه این سرزمین نگاشته شود.