قطعه‌ای به نام هنرمندان و مشاهیر با پیگیری کانون هنرمندان خراسان جنوبی و همت شهرداری بیرجند در آرامستان این شهر اختصاص یافت.

شهردار بیرجند روز یکشنبه به رسانه‌ها اظهار داشت: برای شهر بیرجند به عنوان یک شهر فرهنگی و دارای نخبگان و هنرمندان بنام ضرورت داشت که در آرامستان شهر قطعه‌ای ویژه به نام هنرمندان اختصاص داده شود.

محمدعلی جاوید افزود: اختصاص این قطعه پس از تصویب در شورای اسلامی شهر بیرجند با ظرفیت ۸۰ سردابه به مشاهیر و هنرمندان انجام شد و پیش‌بینی برای توسعه آتی در دستور کار قرار دارد.

به دنبال اختصاص قطعه هنرمندان و مشاهیر در آرامستان بیرجند، پیکر “فهیم بخشی” شاعر معاصر بیرجندی روز گذشته در این قطعه آرام گرفت.

استان خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان دارد و بیرجند مرکز آن است.