معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی از حضور ۲۰ هزار دانش آموز کلاس اولی در کلاس‌های درس خبر داد و گفت: اکثر کلاس‌های دانش‌آموزان با نیاز ویژه استان شش نفر و کمتر از شش نفر هستند، از این رو بیشتر کلاس‌های درس این دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می‌شود.

محمد زمانی،در آیین جشن مهرورزی، ویژه دانش آموزان با نیاز ویژه استان اظهار کرد: قریب یک هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر با نیاز ویژه در ۲۷ مرکز و مدرسه استثنایی و ۳۰۰ آموزشگاه عادی در طرح تلفیقی مشغول تحصیل هستند.

، وی با اشاره به حضور بودن ۸۵ درصدی کلاس‌های دانش آموزان با نیاز ویژه استان تصریح کرد: اکثر کلاس‌های دانش‌آموزان با نیاز ویژه استان شش نفر و کمتر از شش نفر هستند، از این رو بیشتر کلاس‌های درس این دانش آموزان به صورت حضوری برگزار می‌شود.

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه تربیت و علم آموزی دو اصل اساسی در شکل گیری مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان در طول ادوار مختلف زندگی است، بیان کرد: مهر ورزی یک اصل اساسی در ذات و زندگی مردم خراسان جنوبی است.

وی، مشارکت و همکاری اولیا در فرایند یاد دهی و یاد گیری را زمینه ساز نتایج حوب و ارتقاء شاخص‌های تعلیم و تربیت دانست و افزود: توجه اولیا و دانش آموزان به واکسینه شدن در برابر کرونا ویروس، توجه مدیران مدارس به مسائل بهداشتی و اقناء سازی اولیا می‌تواند سرعت بخش روند بازگشایی مدارس باشد.

زمانی یادآور شد: تربیت و تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی کودک دو اصل اساسی در رشد زندگی اجتماعی است که در محیط مدرسه صورت می‌پذیرد.