#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

تعداد شهرستان‌های با وضعیت قرمز کرونایی در خراسان جنوبی به ۵ شهرستان رسید.

بر اساس آخرین بروزرسانی نقشه کرونایی کشور که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشکی است، ۵ شهرستان بیرجند، درمیان، سربیشه، فردوس و نهبندان در وضعیت قرمز قرار گرفتند.

همچنین شهرستان‌های بشرویه، زیرکوه، سرایان و قائنات نیز در وضعیت نارنجی کرونا قرار دارند.

تنها شهرستان با وضعیت زرد در خراسان جنوبی، شهرستان طبس است.


 

خوسف تنها شهرستانی در خراسان جنوبی است که در وضعیت آبی یا عادی قرار دارد.

هم اکنون ۳۵ شهرستان در کشور در وضعیت آبی، ۱۵۴ شهرستان در وضعیت زرد، ۱۲۹ شهرستان در وضعیت نارنجی و ۱۳۰ شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند.