معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از زحمات برادران، ذی حساب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی تشکر و قدردانی کرد.
، سیدمحمود اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد برادران را فردی قانون‌مدار و دارای نظم عنوان کرد و افزود: او طی مدت خدمت خود در  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی به مسائل درون وزارتخانه توجه ویژه‌ای داشته و همکاری صمیمانه‌ای با این اداره کل در راستای انجام مأموریت‌های حوزه وزارتی داشته است.
لازم به ذکر است برادران از تاریخ ۲۰ تیر ۱۴۰۱ به عنوان ذی حساب این اداره کل، مدیریت امور مالی را در دست گرفت و به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، بسیاری از موفقیت های این نهاد مرهون همدلی و اخلاص وی در این منصب بوده است.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور