#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

جهت کسب اطلاعات لازم از وضعیت
بیماران بسـتری در این بیمارستان
همه روزه از ساعت ۸صـبح الی ۱۴
با شـــماره تلفن ذیل تماس بگیــرند:

۰۵۶۳۲۰۴۱۰۰۳