🔹معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: بهزیستی، حوزه ای با دامنه ای وسیع و متنوع از برنامه هاست.
طالبی با تأکید بر این مطلب در جلسه دیدار مدیرکل پیشگیری از آسیب های اجتماعی بهزیستی کشور، خاطرنشان کرد: بهزیستی در راستای مدیریت آسیب های اجتماعی، اقدامات گسترده ای در دستور کار دارد که قابل تقدیر است.
🔹وی متذکر شد: تحقق این برنامه و طرح ها، پشتیبانی و حمایت مالی نیاز دارد.
🔹به گفته وی؛ حمایت بهزیستی خراسان جنوبی به جهت تقویت منابع انسانی از دیگر مطالبات استان می باشد.
🔹معاون استاندار به تشریح موقعیت خراسان جنوبی پرداخت و گفت: خراسان جنوبی، استانی ولایی و انقلابی با مردمی کم توقع است.
🔹طالبی با اشاره به اینکه درآمد مردم به جهت اقلیم منطقه و کم توجهی های گذشته، بسیار کم است، تصریح کرد: فقر معیشتی از مهمترین مشکلات حاکم بر استان است که باعث بروز آسیب های اجتماعی می شود.
🔹وی تأکید کرد: با عنایت به این که مردم خراسان جنوبی، همواره همگام نظام بوده اند و در مناسبت های ملی و مذهبی و نیز انتخابات ها، مشارکتی حداکثری دارند، لذا انتظار این است که به همین اندازه هم در صدر توجه دولت قرار گیرند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور