🔸استاندار خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۴ معبر مرزی در استان گفت: ازین تعداد مرز ماهیرود فعال بوده و سایر بازچه های استان علیرغم پیگیری های ملی و بین لمللی فعال نشده است.
🔸وی گفت: با پیگیری‌های انجام شده سه بازارچه غیرفعال استان نیز در سال جاری فعال خواهد بود.

🔸وی با اشاره به صادرات ۳۷۱ هزار تن کالا از مرز ماهیرود در سال جاری گفت: صادرات این مرز با ارزش ۴۸ میلیون دلار، ۳۶ درصد رشد داشته است.
🔸وی گفت: صادرات ماده۱۶ نیز ۴۷۷ هزارتن به ارزش ۲۱۴ میلیون دلار از این مرز انجام شد.

🔸استاندار با اشاره به ظرفیت بسیار خوب استان در حوزه معدن، گفت: هم اکنون ۵۰ ماده معدنی در استان شناسایی شده که نیازمند فرآوری و توسعه بخش معدنی در استان است.