دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی از چگونگی ارائه خدمت بانک‌ها در هفته آینده خبر داد.

محمدعلی زرنگ، به رسانه‌های گروهی اعلام کرد: طبق آخرین دستور استاندار و مصوبات جلسه ستاد مدیریت بحران گاز فعالیت بانک‌های استان نیز از  مشابه تمام دستگاه‌های اجرایی با دو ساعت تأخیر خواهد بود.

، وی افزود: بدین ترتیب تمام شعب بانک‌های استان در تمامی روزهای هفته از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳:۳۰ به مشتریان ارائه خدمت کرده و فعالیتشان به صورت حضوری و بدون هیچ محدودیتی خواهد بود.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان جنوبی بیان کرد: بدین ترتیب از شنبه؛ یکم بهمن ماه تمام بانک‌ها باز و خدمات را به صورت حضوری ارائه خواهند داد.

جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، نیز گفت: فعالیت ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان از هفته آینده با دو ساعت تأخیر آغاز می‌شود و شرط دایر بودن، استفاده از سوخت جایگزین است و در صورت استفاده از گاز، برخورد جدی خواهد شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور