شیوه نامه ثبت اظهارنامه انطباق در حوزه مشاغل خانگی به استان‌ها ابلاغ شد.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان  گفتفعالان مشاغل خانگی، مشمول ثبت اظهارنامه انطباق استاندارد شدند: هدف از تدوین این شیوه نامه، تعیین نحوه ثبت اظهار نامه انطباق در حوزه مشاغل خانگی به منظور ساماندهی و حمایت از این بخش است.

محمدمهدی راستگو افزود: شیوه نامه ثبت اظهارنامه انطباق در حوزه مشاغل خانگی برای ثبت اظهارنامه انطباق محصول در حوزه مشاغل خانگی (محصولات مشمول ماده ۸ قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی) به کار می‌رود، اما برای محصولات مشمول مقررات اجرای استاندارد‌های اجباری و مواد غذایی کاربرد ندارد.

وی گفت: مسئولیت اجرای این شیوه نامه بر عهده ادارات کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل استاندارد در استان‌ها است که در صورت درخواست متقاضی اجرایی شده و درخواست ثبت آن برای متقاضیان اختیاری است.

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان افزود: بر اساس این شیوه نامه، آن دسته از فعالیت‌هایی که با تصویب ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی توسط عضو و یا اعضای خانواده در فضای مسکونی در قالب کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اختلال در آرامش واحد‌های مسکونی همجوار شکل می‌گیرد و منجر به تولید محصول و یا خدمت می‌شود (مشاغل خانگی) مشمول بهره مندی از اظهارنامه انطباق خواهند بود.

راستگو افزود: اظهارنامه انطباق، اظهارنامه‌ای است که از سوی متقاضی برای ایجاد اطمینان از مطابقت ویژگی‌های محصول با یک استاندارد معین اظهار می‌شود و ضروری است موارد اظهار شده توسط متقاضی با استاندارد اعلام شده مطابقت داشته باشد.

وی گفت: پس از انجام مراحل مندرج در شیوه نامه توسط اداره کل استاندارد مطابق اظهارنامه ثبت شده تولید کننده، گواهی اظهارنامه انطباق ثبت می‌شود و پس از تکمیل مراحل، شماره ثبت اظهار نامه انطباق، که کدی است که توسط سازمان ملی استاندارد به تولید کننده اختصاص می‌یابد، به متقاضی واگذار می‌شود.