#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: نظم و انضباط در کار، برخورد محترمانه با ارباب رجوع و تنظیم برنامه‌های کاری مطابق با اعتقادات دینی برای خدمت به نظام و مردم باید در دستور کار مدیران و کارکنان ادارات باشد.

 سید محمدرضا طالبی در نشستی با مدیرکل و کارکنان دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری افزود: فضای کاری باید مبتنی بر تعامل، گفت و گو و منطق باشد.

وی بیان کرد: تحکم در هیچ محیط کاری جواب نداده و بازدهی کار را پایین می‌آورد.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: هدف همه ما خدمت شایسته به مردم است و در این مسیر باید ضمن تقویت همدلی و هم‌افزایی، تکریم و توجه به نیازهای اساسی مردم را در اولویت قرار دهیم.

وی همچنین بر ضرورت برگزاری دوره‌های آموزشی برای فرمانداران و بخشداران تازه منصوب شده در این استان تاکید کرد.

مدیرکل و کارکنان دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خراسان جنوبی نیز دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را با معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در میان گذاشتند.