این روزها و روزهای قبل همیشه از پروازهای بیرجند شنیده ایم و گفته ایم گویا فرودگاه شهید کاوه بیرجند نمی توانند بدون حاشیه باشد و گویا در این میان مسولان استانی از صدر استان شدن تا کنون نتوانسته اند و یا نخواسته اند مشکلات این فرودگاه را حل و فصل کنند . حتی سرمایه گذرانی که آمده اند یا فیک بوده یا اینکه توان نداشته یا دنبال منافع دیگری در استان بوده اند . گویا این پتانسیل بی هیچ صحبتی دارد می شود آیینه ی تمام نمای سو مدیریت مدیران استانی در بیرجند . فرودگاه شهید کاوه بیرجند نیاز یک کار جهادی با ارتباط بالا دارد تا مشکلاتش حل و فصل گردد بهانه هایی از قبیل تحریم بودن هواپیمایی یا به صرف نبودن بلیط های پروازی در استان همه توجیه کردن است و بس مرد میدان آن است که با وجود این مشکلات مدیریت کند و گرنه هر کسی لقمه آماده را بگیرید می توانند مدیریت کند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور