مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: براساس گزارش نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی جایگاه سوم را به دست آورد.

ناصر نبی‌زاده افزود: ارزیابی‌ها در سه سطح شاخص‌های عمومی، اختصاصی و امتیاز کل در سال ۱۳۹۸ از سوی دفتر مدیریت عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از عملکرد ادارات کل استان‌ها انجام شده است.

وی بیان کرد: این ارزیابی در شاخص‌های عمومی همچون دولت الکترونیک، صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری، استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد، شفافیت و مدیریت مالی و ارتقای بهره‌وری و در شاخص‌های اختصاصی همچون امور فرهنگی، امور مطبوعاتی، امور سینمایی، کانون‌های مساجد، دیجیتال و فعالیت‌های قرآنی انجام شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی گفت: این استان در شاخص‌های اختصاصی با کسب امتیاز کامل رتبه اول را کسب کرد و در شاخص‌های عمومی نیز در جایگاه هشتم کشور قرار گرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع امتیازات شاخص‌های عمومی و اختصاصی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی جایگاه سوم را بین سایر ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، به دست آورده است.

نبی‌زاده درصد تحقق شاخص‌ها در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ را ۷۳.۱۱ درصد عنوان کرد و گفت: درصد تحقق در سال ۹۸ به ۸۶.۰۸ درصد رسید که شاهد رشد ۱۷ درصدی اداره کل در تحقق عملکردها هستیم.

وی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در ارزیابی عملکرد سال ۹۷ در جایگاه بیستم قرار گرفته بود اما با کوشش همکاران این اداره کل در سال ۹۸ رتبه سوم را کسب کردیم.