مدیرکل کمیته امداد خراسان جنوبی گفت: فردا با حضور دکتر نوبخت ، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دکتر باجلان معاون اداری و مالی کمیته امداد ، ۲۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان کمیته امداد استان افتتاح خواهد شد.