رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به فرآوری و بسته بندی ۴۳ درصد زرشک استان گفت: باغات زرشک شناسنامه دار می شود.
مهدی جعفری در مراسم افتتاحیه جشنواره ملی زرشک گفت: انتظار ما این نیست که برپایی جشنواره زرشک همه مشکلات زرشکاران را حل کند بلکه می‌خواهیم نگاه‌ها را به این محصول مزیت دار خراسان جنوبی جلب کنیم.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه ۴۳ اتفاق مبارک در حوزه زرشک از سال گذشته رخ داده است، گفت: چاپ کتاب با محوریت محصول زرشک، برگزاری ۱۱۰ دوره آموزشی، راه اندازی مرکز ملی زرشک و زعفران، پیگیری ایجاد کلکسیون باغ زرشک، اختصاص زمین برای دو مجتمع زرشک، مبارزه دولتی با زنگ جارویی زرشک و… از جمله این اقدامات است.

جعفری با تأکید بر اینکه افتتاح واحدهای فناورانه در روستاها در زمینه محصول زرشک را طی یک سال گذشته صورت گرفت، ادامه داد: اولین زرشک جهان در منطقه افین کشت شده است که پیگیر ثبت جهانی آن نیز هستیم.

وی با بیان اینکه شناسنامه دار کردن باغات زرشک شامل ۱۸۳ هکتار را پیگیری کرده‌ایم، گفت: ۸۰۰ بارگاه زرشک در خراسان جنوبی داریم و ۴۳ درصد محصول زرشک خراسان جنوبی شامل ۹۷ هزار تن زرشک تر نیز خوشبختانه فرآوری و بسته بندی می‌شود.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت زرشک در خراسان جنوبی بود که امسال به ۲۴ هزار هکتار رسیده است.

جعفری با تأکید بر اینکه سال گذشته هزار و ۲۴ میلیارد تومان تسهیلات در حوزه کشاورزی در خراسان جنوبی داشته‌ایم، یادآور شد: در حال حاضر سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرونده تسهیلاتی داریم.

وی با بیان اینکه طرح زنجیره ارزش افزوده زرشک برای اولین بار پیگیری شده است، افزود: برای این طرح چهار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که بسیار ارزشمند است

نوشته و خبر نگار :حامد عارفی نیا و ا.حسن پور