وقتی معتمدیان مدیر ارشد دولت در استان مدیری جهادی،عملگرا و همیشه در صحنه باشد  لاجرم هر مسولی در هر کسوت از مسولین کشوری وارد استان می شود به شیوه و سبک و سیاق معتمدیان عمل می کند این روزها به دعوت معتمدیان اکثر مسولان تراز اول مملکت به خراسان جنوبی سفر کرده اند ومی کنند و بجایی اینکه در ساختمان شیشه ایی استاندار وقت را در جلسات بگذرانند به صورت میدانی ظرفیت های و مشکلات استان را از نزدیک می بینند این شاهکار معتمدیان استاندار جهادی و عملگرای استان است که توانسته است به حق و انصاف خراسان جنوبی را در کشور مطرح کند . در استان خراسان جنوبی در طول عمر مدیریت این استان کسی به دلسوزی معتمدیان ورود پیدا نکرده است که خودش را وقف مردم کند . اینجاست که مدیران بومی و غیر بومی ادارت کل باید عمل جهادی استاندار را سرلوحه کار خود قرار دهند و از مردم باشند و برای مردم کار کنند .. نه اینکه به مثابه مدیرانی در همین استان صرفا در تلاش باشند تا میز خود را حفظ کنند یا به کرات در جمع ها خصوصی و نیمه خصوصی از فعالیت استاندار پر تلاش خرده بگیرند یا صرفا منتظر اعلام بودجه ها کشوری باشند .. این روزها استاندار نشان داد که می شود کار کرد آنهم برای مردم ولی هنوز تعداد زیادی مدیران ارشد و مدیران میانی استان در چند و چون سیاسی بازی یا لابگری برای ماندن هستند یا بر تخت نشاندن دوستان و اشنایان خود را برای جلب رضایت به ظاهر حامیان خود دارند حتی مشاهد می شود مدیرانی که برای ماندن در فکر انتخابات نیامده ریاست جمهوری بعدی هستند تا بروند در تیم این و آن  یا مدیرانی  میانی و خردی که به واسطه وابستگی های خاص در ادارت به کار گرمارده شده اند و جلوی توسعه استان را به نحوی گرفته اند .. به نظر می اید با نگاه جهادی و عملگرا استاندار خراسان جنوبی مدیران اینگونه در هر سطحی باید کنار گذاشته شوند و مدیران که برای توسعه استان و برای مردم در تلاش هستند باید بر سرکار باشند