#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

علایم جدید کرونا که در کنار دیگر علایم این بیماری دیده شده است ، ناشناخته ترین ویروس جهان هر روز به شکلی