معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار کرد: عضو هیات علمی پژوهشی دانشگاه در ردیف پژوهشگران یک درصد برتر جهانی در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.

محمدرضا میری، امروز دوشنبه ۱۲ دی  از اعلام نتایج جدید رتبه بندی دانشمندان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا مربوط به سال ۲۰۲۲ میلادی نظام رتبه بندی ESI یا Essential Science Indicators خبر داد و گفت: بر اساس روش‌های علمی استخراج داده و اطلاعات پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، دکتر مرتضی عرب زوزنی، عضو هیأت علمی پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت دانشگاه، در زمره پژوهشگران پراستناد یک ‌درصد برتر دنیا در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت.

وی با بیان اینکه این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش‌ها و زحمات بی دریغ دکتر عرب در مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت بوده، کسب این دستاورد را به وی و جامعه علمی استان خراسان جنوبی به ویژه خانواده بزرگ دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تبریک گفت.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند اظهار امیدواری کرد: در آینده نیز شاهد دستاوردهای بیشتر و ارزشمندی در حوزه معاونت تحقیقات باشیم.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور