دکتر جان بابایی:عدم رعایت پروتکل های بهداشتی از جانب مردم، باعث روند رو به رشد بیماری کرونا در خراسان جنوبی شده است.
دکتر جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جلسه ستاد دانشگاهی کرونا ویروس دانشگاه در خصوص وضعیت کرونا در استان گفت: استان خراسان جنوبی دارای یک افزایش روند رو به صعود موارد بستری، بیماران بدحال و فوتی ها است که اگر پروتکل های بهداشتی از جانب مردم رعایت نشود، شاهد وضعیت بدتری خواهیم بود.

معاون درمان وزارت بهداشت در ادامه افزود: با توجه به فرارسیدن فصل برداشت محصول زرشک و زعفران در خراسان جنوبی، باید ضمن رعایت پروتکل های بهداشتی، از سلامتی کارگران اطمینان حاصل شود تا دارای کوچکترین علامتی نباشند. همچنین اگر در مراکز تجمعی کارگر یا در ادارات کارمندی علامت دار است، سریع معرفی شود و در صورت مثبت بودن تست، بلافاصله جدا شود.

وی در ادامه یادآور شد: خوشبختانه در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، هماهنگی ها و زیر ساخت های خیلی خوبی فراهم شده و در بیمارستان ها جای هیچ نگرانی هم از نظر تامین اکسیژن و هم از نظر تخت های خالی نیست ولی در صورت افزایش بار بیماری، با مشکل جدی مواجه خواهیم شد. همچنین وزارت بهداشت در خصوص تامین منابع مالی، اقدام لازم را انجام خواهد داد و به زودی منابع مالی به استان تعلق خواهد گرفت و در صورت افزایش بیماری، تخت های ویژه بیشتری نیز اضافه خواهد شد.

دکتر جان بابایی در پایان خاطر نشان کرد: ما انتظار داشتیم استانی مثل خراسان جنوبی که جزو استان های پهناور ما است، کمترین میزان آلودگی را داشته باشد که متاسفانه به خاطر عدم رعایت پروتکل های بهداشتی، این روند رو به افزایش است. لذا از مردم عزیز خراسان جنوبی تقاضا می شود که برای از بین بردن این بیماری از تجمعات خانوادگی و برگزاری مراسم های غیر ضرور خودداری و استفاده از ماسک را جدی بگیرند چون شهر بیرجند بسیار آلوده است و فقط با رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مردم، این پیک را می توانیم کنترل کنیم و اگر مردم همکاری کنند، شاید تا دو هفته دیگر بتوانیم شاهد کاهش بار بیماری در بیرجند و سایر شهرستان های خراسان جنوبی باشیم.