معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: عدم دسترسی به آب سالم از جنبه‌های کمی و کیفی می‌تواند سبب بروز و شیوع بیماری‌های منتقله از آب از جمله وبا، حصبه و اسهال شود که در این راستا نظارت‌هایی در حال انجام است.

مجید شایسته در خصوص بیماری‌های گوارشی که با مصرف آب آشامیدنی ناسالم بروز می‌کند، گفت: دسترسی به آب آشامیدنی سالم یکی از نیازهای اساسی و از حقوق اولیه انسان‌هاست.

وی افزود: آب آشامیدنی سالم آبی است که از جنبه‌های مختلف میکروبی، شیمیایی و فیزیکی دارای کیفیت مطلوب و قابل قبول باشد و مصرف آن در دراز مدت یا کوتاه مدت، عارضه سویی در مصرف کننده ایجاد نکند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: عدم دسترسی به آب سالم از جنبه‌های کمی و کیفی می‌تواند سبب بروز و شیوع بیماری‌های منتقله از آب از جمله وبا، حصبه و اسهال شود و با توجه به این موضوع، حفاظت از منابع آب، تصفیه و گندزدایی آب همراه با نظارت‌های صحیح و مستمر بهداشتی از اقدامات اساسی در راستای کاهش پتانسیل خطر آلودگی آب است.

شایسته ادامه داد: به همین منظور وزارت بهداشت به عنوان سازمان ناظر بر کیفیت آب آشامیدنی، در راستای حفظ سلامت عمومی؛ ” بازرسی مستمر از سامانه‌های آبرسانی، شناسایی مخاطرات احتمالی، اعلام نقاط خطر و مشکلات به متولیان تأمین آب، پیگیری در خصوص رفع مشکلات سیستم‌های تأمین آب، پایش کیفیت آب با انجام نمونه برداری‌های میکروبی و شیمیایی آب به صورت مستمر”  را در دستور کار بازرسین بهداشت محیط خود قرار داده است.

وی با اشاره به مهم‌ترین توصیه‌های بهداشتی به عموم مردم، تصریح کرد: از آب آشامیدنی شبکه آبرسانی استفاده کنید و از نوشیدن آب آشامیدنی غیر مطمئن جداً خودداری کنید.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بیان کرد: آب چشمه‌ها و قنات‌ها، همیشه سالم نیست، هنگام مسافرت و گردش در تابستان همواره از سلامت مصرفی اطمینان حاصل کنید و در صورت مشکوک بودن حتماً آب را بجوشانید و از آب جوشیده استفاده کنید.

شایسته بیان کرد: به مردم توصیه می‌شود به خصوص در فصل تابستان به هنگام گردش در پارک‌ها، به تابلوی هشداردهنده و مشخص کننده آب شرب توجه کرده و از مصرف آب غیر مطمئن که جهت آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود جداً خودداری کنند.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور