طالبی بر عدم ارائه خدمات دستگاه های اجرایی به افراد کشف حجاب کرده تأکید کرد.

سید محمدرضا طالبی  با تأکید بر این موضوع در ستاد عفاف و حجاب استان، اظهار کرد: هیچ دستگاه، نهاد، مؤسسه، بانک، شرکت و… در استان خراسان جنوبی، حق ارائه خدمات به افرادی که کشف حجاب کردند، ندارند.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی بیان کرد: در صورت مشاهده پاسخگویی ادارات به افراد کشف حجاب کرده، مدیر و مسئول آن مجموعه باید پاسخگوی این قصور و خطا باشد.

وی با اشاره به حوادث اخیر، متذکر شد: با تلاش رسانه های ضد انقلاب، متأسفانه به برخی افراد این گونه القا شده که نظام و انقلاب نسبت به مسئله رعایت حجاب، کوتاه آمده است.

طالبی با تأکید بر این که قانون، شرع و عرف ما براساس آموزه های دینی است، تصریح کرد: کسانی که به دنبال سوء استفاده از شرایط هستند، این را بدانند نظام مقدس جمهوری اسلامی، تحت هیچ عنوانی از موضوع رعایت حجاب کوتاه نیامده و نخواهد آمد.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی، برگزاری کارگروه عفاف و حجاب را از تکالیف دستگاه های اجرایی برشمرد و گفت: دستگاه ها می بایست گزارش مصور و مکتوب کارگروه عفاف و حجاب را ماهانه به دفتر اجتماعی ارسال نمایند.

وی با اشاره به رویکرد خوب پژوهش خلاقیت علمی و ذوقی حجاب که به اهتمام یکی از اساتید دانشگاه های استان انجام گرفته، گفت: این پژوهش در قالب کارگاه و دوره های آموزشی در اختیار جوانان و به ویژه دانشجویان قرار گیرد.

طالبی، ضرورت نظارت بر برخی باشگاه های ورزشی را با توجه به گزارش های رسیده مبنی بر عدم رعایت حجاب و عفاف، از دیگر مصوبات جلسه عنوان کرد.

معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی گفت: با عنایت به ضرورت تبیین اثرگذار در موضوع عفاف و حجاب و با اعلام آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری کارگاه آموزشی تکمیلی ویژه اساتید فعال در این حوزه، این دوره با همکاری ارشاد و دستگاه های اجرایی برگزار شوند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور