#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸از شنبه هفته قبل تا شنبه این هفته در مجموع ۸۶ نفر از هم استانی ها را به دلیل ابتلا به کرونا از دست دادیم.
🔸از جان خود و دیگران در مقابل کرونا محافظت کنید.