\\«مجید بیکی» \ در دیدار با مدیر صندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی، اظهار کرد: ظرفیت ها ی اشتغالزای روستاها باید شناسایی و بر این اساس به آن ها تسهیلات اعطا شود.

فرماندار نهبندان با بیان اینکه پراکنده کاری، می تواند به بزرگترین آفت در بخش اجرایی کشور تبدیل شود، گفت: لذا تمرکز بیشتر و منسجم تر بر یک طرح یا یک موضوع در هر روستا سبب اجرای مناسب طرح ها و شناسایی نقاط قوت و ضعف می گردد .
🔹بیکی با بیان اینکه جمعیت، وسعت و ظرفیت های شهرستان نهبندان پراکنده است، گفت: باید با تمرکز بر ظرفیت های بسیار زیاد و موجود هر روستا، نقاط قوت و ظرفیت ها تقویت شود.
🔹وی از جذب ۲ میلیارد تومان اعتبار اشتغالزایی از محل صندوق کارآفرینی امید تاکنون در شهرستان نهبندان خبر داد و گفت: این تسهیلات به طرح های اشتغازایی این شهرستان پرداخت شده و چند طرح جدید در مرحله بررسی است که جمعا به ۱۰ میلیارد تومان می رسد.
🔹«محمد زنگنه»، مدیر صندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی در این جلسه با بیان اینکه طرح های اشتغالزای شهرستان ها، باید بر اساس هدف باشد، افزود: برای اجرای طرح های اشتغالزا باید از موازی کاری پرهیز شود و همه تسهیلات باید در طرح های جامع به صورت هماهنگ و یکجا هزینه شود.
🔹مدیر عامل صندوق کار آفرینی امید خراسان جنوبی افزود: به طرح های اشتغالزای خوب هر شهرستانی تسهیلات پرداخت می شود، چرا که تفاهم نامه های این صندوق با بنیاد برکت کمک شایان به اهداف ما خواهد بود.
🔹زنگنه درخواست کرد تا اطلاعات کامل و جامع از ظرفیت های شهرستان در اختیار صندوق کارآفرینی امید قرار بگیرد تا بر این اساس، مشکلات احصا شده و تسهیلات خوبی پرداخت شود، چرا که این صندوق آماده همکاری برای ایجاد اشتغال است.