#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ورئیس مرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعت گذشته، ۳۱۳ آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد نمونه ۲۳۶بیمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۸۱بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۵۵مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۸۳نفر
▫️شـهرستان فردوس ۲۶نفر
▫️شـهرستان قاین ۴۹نفر
▫️شـهرستان طبس ۴۰ نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۳نفر
▫️شهرستان درمــیان ۲نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۵نفر
▫️شـهرستان سرایان ۸نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۱۳نفر
▫️شـهرستان زیرکوه ۲نفر
▫️شـهرستان خوســف ۵نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۵۰بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۰۱نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۷بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۰نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسب نیست.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته۱۲ مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۳۵۱مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۴مورد از شــهرستان فردوس
▪️۳مورد از شــهرستان ســرایان
▪️۲مورد شــهرستان بیــرجند
▪️ ۱مورد از شــهرستان طـبس
▪️ ۱مورد از شــهرستان درمیان
▪️۱مورد از شــهرستان خوســف

📅 جــمعه ۱۳۹۹/۰۸/۱۶