#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر دهقانی رییس دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

طی ۲۴ساعت گذشته، ۱۷۴ آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
از این تعداد نمونه ۹۶مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۲۳بیمار در بیمارستان بسـتری و ۷۳مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

از تعداد ۹۶مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫شـهرستان بیــرجند ۳۰نفر
▫شـهرستان فردوس ۲نفر
▫شـهرستان قاین ۲۱ نفر
▫شـهرستان طبس ۱۰ نفر
▫شــهرستان نهبندان ۱ نفر
▫شهرستان درمــیان ۱۹ نفر
▫شـهرستان ســربیشه ۳ نفر
▫شهرستان ســرایان ۳ نفر
▫شـهرستان بشــرویه ۵ نفر
▫شـهرستان زیرڪوه ۱ نفر
▫شهرستان خوســف ۱نفر

▪درحال حاضــــر:
◽تعداد ۲۴۰ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽تعداد ۱۴۴ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽ تعداد ۲۵ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽تعداد ۷ نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته، با ســه مــورد فوتی جـــدیدی که داشــتیم،
آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۱۹۹ مـــــورد مــی باشد.