🔸 مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌جنوبی با بیان اینکه ۴۷ درصد از روستاهای خراسان‌جنوبی به‌دلیل نبود آب خالی از سکنه شدند، گفت: سه هزار و ۷۰۰ روستای موجود در استان طی ۱۹ سال گذشته به یک هزار و ۷۰۰ روستا کاهش یافته است.