🔹شورای پدافند غیرعامل استان با محوریت بررسی «طرح جامع پدافند غیرعامل» استان خراسان جنوبی، تشکیل جلسه داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان جنوبی اظهار داشت: تدوین طرح جامع پدافند غیرعامل پیشرفت خوبی داشته و مراحل پایانی خود را طی می‌کند که می‌تواند در برابر تهدیدات و مواجهه با مخاطرات مبنا قرار گیرد.
🔹ناصر خوش خبر ادامه داد: تاثیرگذاری این طرح به برگزاری منظم جلسات کارگروه ها بستگی داشته و صِرف ارائه برنامه بدون ساز و کار اجرایی، ما را در رسیدن به هدف کمک نخواهد کرد.
🔹وی با تاکید بر برگزاری به موقع کارگروه ها افزود: مساله محوری، تبعیت از برنامه‌های سال و ارائه گزارش منظم ماهیانه باید در دستور کار باشد تا اهداف طراحی شده محقق گردد.
🔹معاون استاندار خاطرنشان کرد: برنامه های سال جاری نیز باید مورد ارزیابی دقیق و نهایی قرار گیرد تا ملاک عمل دستگاه اجرایی باشد.
🔹شایان ذکر است: در این نشست، سیاست‌ های کلانِ طرح جامع پدافند غیرعامل استان و کلیات برنامه های حوزه پدافند غیرعامل در سال جاری، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.