?معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با بیان اینکه ۱۰ درصد حوزه سرزمینی کشور متعلق به خراسان جنوبی است، گفت: طرح مدیریت جامع حوضه آبخیز در این استان باید در حجم وسیع تری اجرا شود.
؛ علیرضا عباس‌زاده با بیان این مطلب در کارگروه اجرایی مدیریت جامع حوضه آبخیز خراسان جنوبی اظهار داشت: حاکمیت نظام برای اینکه مدل حکمرانی خود را به خوبی اعمال کند باید به صورت عملیاتی وارد میدان شود.
?وی با بیان اینکه در حال حاضر کم آبی مهمترین چالش جوامع بشری است، عنوان کرد: باید یک مدل حکمرانی خوب و مفید در حوزه آب برای کشور و نظام اسلامی طراحی و اجرا شود.
?معاون استاندار با تأکید بر همراهی همه دستگاه‌های متولی در زمینه رفع مشکلات کم آبی و اجرای مدیریت حوزه آبخیز، گفت: درحال حاضر مهمترین چالش کشور کم آبی می باشد و منابع طبیعی در حوزه آبخیزداری ورودی جدی داشته است.
?عباس زاده با ذکر این نکته که تاکنون یک طرح پیشنهادی مدیریت جامع آبخیز به وسعت ۲ هزار و ۳۱۵ هکتار برای اجرا به منابع طبیعی معرفی شده، اظهار داشت : نیاز است با توجه به وسعت استان اجرای یک طرح دیگر مدیریت جامع آبخیز هم برای این استان در نظر گرفته شود.
?وی با اشاره به خشکسالی و کم آبی شدید در خراسان جنوبی و ضرورت افزایش طرح‌های آبخیزداری، گفت: خراسان جنوبی باید در اجرای طرح‌های آبخیزداری به صورت ویژه دیده شود و تاکنون هم استان در زمینه اجرای این طرح‌ها در سطح کشور الگو و پیشتاز بوده است.
?به گفته وی؛ باید از ظرفیت قرارگاه امام حسن مجتبی(ع) در زمینه اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان استفاده شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور