🔹استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت تسریع در روند اجرای پروژه راه آهن استان تأکید کرد.
جواد قناعت با تأکید بر این مطلب در نشست با پیمانکاران راه آهن نهبندان- بیرجند – قاین – یونسی، آخرین وضعیت اجرایی پروژه را خواستار شد.
🔹به گفته وی؛ با توجه به تأکید مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مبنی بر انجام این پروژه، دولت نیز تأمین مالی این پروژه را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.
🔹وی با تأکید بر اینکه تسریع در روند اجرای این ابر پروژه، مطالبه عموم مردم استان می باشد، متذکر شد: وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران این پروژه باید حداکثر توان خود را جهت تسریع در روند تکمیل این خط ریلی بکار گیرند.
🔹در این جلسه که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری همراه بود، پیمانکاران گزارشی از آخرین وضعیت پروژه ارائه دادند و مدیرکل راه و شهر سازی نیز اقدامات وزارت راه و شهرسازی در خصوص تأمین مالی و عملیات اجرایی را تشریح نمود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور