استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت تبیین خدمات و کارهای دولت برای مردم تأکید کرد.

جواد قناعت، در جلسه دیدار مشاور عالی سخنگوی دولت، اظهار کرد: برای تحقق این مهم باید از ظرفیت رسانه‌ها و فضای مجازی استفاده شود.

وی با بیان اینکه در راه تبیین خدمات دولت باید از ظرفیت رسانه‌های محلی نیز استفاده شود، تصریح کرد: اطلاع رسانی عملکرد دولت، دسترسی مردم به خدمات را تسهیل می‌کند.

استاندار با تأکید بر اینکه در راستای خدمت به مردم، همه مسئولان و مدیران باید به نحو احسن دنبال مطالبات باشند و وظیفه خود را به شایستگی انجام دهند، گفت: نتیجه این اقدامات و پیگیری‌های مجدانه، ملموس شدن اقدامات دولت و کارگزاران آن برای مردم است.

قناعت، هم‌افزایی بین دستگاهی و مدیران را اصلی مهم در راستای ارائه بهتر خدمات به مردم عنوان و اظهار کرد: آن مجموعه‌ای در پیشبرد اهدافش موفق‌تر است که هم‌افزایی بیشتری داشته باشد.

وی از راه آهن به عنوان اصلی‌ترین و محوری‌ترین پروژه زیرساختی استان یاد کرد و افزود: اتصال راه آهن خراسان جنوبی به راه آهن سراسری سبب سرعت بخشیدن توسعه و پیشرفت استان می‌شود لذا تحقق این مهم ، از اولویت‌های کاری ماست و با جدیدت تمام پیگیری می‌شود؛ تمامی پروژه‌ها و طرح‌های زیرساختی که برای توسعه استان برنامه‌ریزی شده و در حال اجراست با جدیت تمام پیگیری می‌شود.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور