استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: با توجه به قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر کریدور جنوب به شمال  و مرز مشترک با افغانستان ارتقای انتظامی استان به درجه یک را خواستاریم.

جواد قناعت،  در مراسم تودیع و تکریم فرماندهای انتظامی استان که نماینده ولی فقیه و اعضای شورای تامین خراسان جنوبی هم حضور داشتند، با گرامی داشت یاد شهدای انقلاب، دفاع مقدس ،۲۱ هزار شهید انتظامی کشور و ۱۶۳ شهید انتظامی خراسان جنوبی گفت: با توجه به ماموریت های انتظامی استان، وجود استان در کریدور جنوب به شما و مرز مشترک با افعانستان خواستار ارتقای درجه انتظامی استان به درجه یک هستیم.

به گزارش ایسنا، وی با اشاره به لزوم هوشمند سازی انتطامی خراسان جنوبی، خواستار تامین اعتبارات مورد نیاز برای  تجهیز پلیس ، انسداد مرز، ضرورت تامین نیروی انسانی مورد نیاز انتظامی خراسان جنوبی با توجه به ماموریت ها انتظامی خراسان جنوبی شد.

قناعت با بیان اینکه خراسان جنوبی استانی پهناور با فاصله زیاد شهرها است، افزود: فضای هم دلی و هم راهی در شورای تامین استان وجود دارد.

استاندار خراسان جنوبی اظهار کرد: انتظامی کشور مظهر عطوفت، قدرت، عزت و رحمت است و برخلاف  پلیس های کشورهای دیگر از مقبولیت  مردمی رخوردار است و با وجود این که دشمن تلاش کرد که مردم را از نیروهای انتظامی جدا کند به این آرزوی خود نرسید.

قناعت علت موفق نشدن دشمن در ایجاد جدایی بین مردم و نیروی انتظامی را حضور در متن مردم تو سط نیروهای انتظامی کشور اعلام کرد.

وی همچنین خواستار به کارگیری نیروهای جوان در پست‌های کلیدی انتظامی کشور و استان شد و گفت: به عنوان رئیس شورای تامین استان خواستار توجه ویژه و خاص به خراسان جنوبی در این حوزه هستم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور