#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

صف طولانی ثبت نام در دبستان دکتر شکوهی (علامه حلی ) برای ثبت نام پایه اول دبستان اولین نفرها از ساعت ۴ صبح آمده بودند . براستی آیا دستور العمل مشخص برای ثبت نام نیست ؟؟!!!!