دانشگاه بیرجند در رتبه‌بندی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با ۱۴ پله صعود، رتبه ۳۶ را در بین کل دانشگاه‌های کشور از بین ۱۱۱ دانشگاه کسب کرد.

 براساس اعلام رتبه‌بندی و ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی کشور از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در سال ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ که روز سه‌شنبه منتشر شد، همچنین دانشگاه بیرجند با ۱۱ پله صعود رتبه ۳۱ را در بین دانشگاه‌های جامع کشور کسب کرد.

رئیس دانشگاه بیرجند گفت: نظام رتبه‌بندی ملی ISC هر سال دانشگاه‌های کشور را براساس پنج شاخص ارزیابی می‌کند.

احمد لامعی گیو افزود: دانشگاه بیرجند در شاخص آموزش رتبه ۲۳، شاخص پژوهش رتبه ۴۵، شاخص فناوری و نوآوری رتبه ۳۴، شاخص بین‌المللی‌سازی رتبه ۳۸، شاخص اثرگذاری اقتصادی رتبه ۳۴ و در شاخص خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات رتبه ۱۲ را کسب کرده است.

وی بیان کرد: دانشگاه بیرجند در سال گذشته رتبه ۴۲ را براساس رتبه‌بندی این پایگاه کسب کرده بود.

رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور هر سال از طرف پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) براساس معیارهای مختلف در ۶ حوزه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری، بین‌المللی سازی، اثرگذاری اقتصادی و خدمات اجتماعی، زیرساخت و تسهیلات انجام می‌شود.

دسترسی به رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی ایران از طریق لینک https://ur.isc.ac/Home/RankIranUniv فراهم است.